Auditief

Heb je moeite met verbaal gegeven instructies? Lukt het niet om de informatie die je te horen krijgt te onthouden en/of te reproduceren (bijv. de spelling van een woord, een zin in een dictee of een cijferreeks)? Heb je moeite met lezen? Blijf je traag of spellend lezen, haperen of heb je dyslexie?

Komen deze zaken je bekend voor? Hier ligt mogelijk een auditief probleem aan ten grondslag. Het gaat daarbij niet over een te meten gehoorverlies, maar over het interpreteren en begrijpen van geluid.

Auditieve screening bij ‘hink stap leer’

Bij ‘hink stap leer’ nemen we bij vermoedens van een auditief probleem een screening af. Hiermee kunnen we de beginsituatie inschatten. Deze screening bevat het testen van de verwerkingssnelheid, de toonhoogte, toonlengte, toonduur en het auditieve werkgeheugen.

Auditieve training bij ‘hink stap leer’

Als bij de test duidelijk te zien is dat het auditieve aspect een belangrijke factor is voor het disfunctioneren in het leren, bieden we auditieve training aan. Daarbij worden dezelfde aspecten als bij de screening opgepakt.
Auditieve training is ingewikkeld, omdat het lastig is om vast te leggen hoe iemand hoort. Wij kunnen zeker stappen voorwaarts maken, maar wellicht geen sprongen. Uiteraard doen wij er alles aan om je zo goed mogelijk te ondersteunen in het leerproces.

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl