Lezen

Hierbij gebruiken we de Leesmatrix. Dit is een leesmethode voor lees- en spellingsproblemen. De koppeling tussen het verwerken van de visuele en auditieve informatie en het verbaliseren hiervan is hierbij de sleutel om tot lezen te kunnen komen.
Lezen is geen vaardigheid die een beroep doet op één bepaald gebied in de hersenen. Het leesproces activeert een groot aantal hersengebieden en om die reden moet een goede leesaanpak ook divers zijn. Zowel het auditieve, visuele, tactiele, motorische, emotionele en creatieve aspect is onmisbaar om een goed resultaat neer te zetten. Hier gaan we met de Leesmatrix actief mee aan de slag!

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl