Spellen

Hier maken we gebruik van de Woordbeeldtraining. Dit is een programma dat woordbeeld (visueel) en klankbeeld (auditief) aan elkaar koppelt. Hierdoor wordt het woord verankerd in het geheugen. Hiermee kun je alsnog, beter of opnieuw leren spellen.

Deze aanpak is wezenlijk anders dan de standaard spellingsmethode op scholen en in veel RT-praktijken. Ook wanneer de diagnose dyslexie en/of dysorthografie is gesteld blijkt in de praktijk dat je met behulp van Woordbeeldtrainer alsnog prima kunt leren spellen.

Wat is woordbeeld?

Een woordbeeld is het onthouden van een woord in zijn geheel. Als je het woord ‘boom’ als voorbeeld neemt, dan zie je als peuter/kleuter een plaatje van een boom bij het horen van het woord. Zodra je in groep 3 de taal gaat leren, komt daar een plaatje van het woord ‘boom’ bij.

Je hoeft, nadat het woord in het langetermijngeheugen is opgenomen, niet meer te bedenken welke letters opvolgend achter elkaar geplaatst moeten worden om het woord ‘boom’ te vormen. Het woord komt in één keer vanuit je lange termijngeheugen naar voren bij het horen van het woord ‘boom’. Meestal komt zowel het plaatje van de boom als het plaatje van het woord ‘boom’ tegelijk naar voren bij het horen van het woord. Woordbeeldtraining helpt hierbij, wanneer dit eerder niet lukte.

Bezoekadres
Gelderselaan 2
6523 LJ Nijmegen
06-54271674
sanne@hinkstapleer.nl